ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

Latest Update 20/09/2019

Bank/money transfer

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
Branch: Central พระราม9
Account Name: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
Account Number: 0511281776

The Siam Commercial Bank

The Siam Commercial Bank
Branch: Central พระราม9
Account Name: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
Account Number: 4280242557

Krungthai Bank

Krungthai Bank
Branch: Central พระราม9
Account Name: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
Account Number: 6777783512

Bangkok Bank

Bangkok Bank
Branch: Central พระราม9
Account Name: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
Account Number: 8777341549

Delivery fees