ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

最新のアップデート 09/10/2019

銀行振込

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
口座番号: Central พระราม9
支店: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
名義: 0511281776

The Siam Commercial Bank

The Siam Commercial Bank
口座番号: Central พระราม9
支店: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
名義: 4280242557

Krungthai Bank

Krungthai Bank
口座番号: Central พระราม9
支店: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
名義: 6777783512

Bangkok Bank

Bangkok Bank
口座番号: Central พระราม9
支店: หจก.มิกซ์เดรสโฟร์ยู
名義: 8777341549

送料